De Bezoekvoorwaarden van Sint op Verzoek

De voorwaarden om er een geslaagd feest van te maken

Sinterklaas en Pieten van Sint op Verzoek verzorgen met alle plezier een bezoek aan u. Hieraan zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden om het bezoek goed te laten verlopen. Deze voorwaarden zijn leidend en bindend, enkel in overleg kunt u hiervan afwijken. De voorwaarden zijn opgedeeld in drie categorieën:

  1. Algemene bezoek voorwaarden, van toepassing op alle type bezoeken
  2. Bedrijfsbezoek voorwaarden, in combinatie met de algemene bezoek voorwaarden van toepassing op alle bedrijfsbezoeken, intochten en evenementen.
  3. Huisbezoek voorwaarden, in combinatie met de algemene bezoek voorwaarden van toepassing op alle huisbezoeken.

Sint op Verzoek is onderdeel van Muziekvereniging Laurentius Voorschoten (www.laurentiusvoorschoten.nl)

1) Algemene voorwaarden

a) Coronavirus
Sint op Verzoek is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele Coronabesmettingen en de gevolgen van het Coronavirus. COVID-19 heeft ons afgelopen 2.5 jaar geleerd dat de toekomst soms onzeker is vanwege het virus. De gezondheid van onze acteurs/muzikanten en de kinderen en volwassenen die wij bezoeken staat op nummer één. Landelijke/lokale coronamaatregelen en/of de gezondheid van onze acteurs/muzikanten (bijv. (verplichte) quarantaine) kunnen er voor zorgen dat de overeengekomen activiteit niet kan plaatsvinden. Sint op Verzoek, als onderdeel van Muziekvereniging Laurentius Voorschoten, behoudt zich het recht voor om de overeengekomen activiteit te annuleren i.v.m. bovenstaande redenen, in overleg met de opdrachtgever.

b) Niet roken
Wij verzoeken u nadrukkelijk om te zorgen voor een rookvrije omgeving, niet alleen tijdens, maar ook ruim voor het bezoek. Mocht er wel gerookt zijn, dan verzoeken wij u om te luchten, dusdanig dat alle rook verdwenen is. Sint moet waarschijnlijk na afloop weer naar een andere afspraak en dan kan het als erg storend worden ervaren als Sint en Piet naar de rook ruiken. Vergeet daarbij niet dat Sint en Piet ook nog een voorbeeldfunctie vervullen en dus niet roken en het zelf ook een hekel er aan hebben om naar de rook te ruiken.

c) Informatie over de aanwezigen
Wij ontvangen graag van u van te voren informatie over de aanwezigen. Na de bevestiging van uw reservering door Sint op Verzoek, krijgt u een mail met een link naar een invulformulier. U wordt verzocht dit zo snel mogelijk in te vullen, zodat de Sint en zijn Pieten van te voren weten wat voor gezelschap zij zullen aantreffen en alle informatie in het grote boek kunnen opnemen.

d) Een goede stoel voor Sinterklaas
Sint is al wat ouder en heeft nogal wat kleding aan. Hij zit dan graag op een wat hogere stoel. Als het de kinderen bekend is dat Sint komt, vinden ze het vaak erg leuk om deze te versieren, maar let hierbij op dat er geen papier wordt gebruikt die kleuren afgeven aan kleding. Met name crêpepapier doet dat. Een bureaustoel voldoet niet als Sinterklaas stoel. Deze stoel verrijd makkelijk en kan er voor zorgen dat Sinterklaas bij het gaan zitten achterover valt.

e) Sint en Pieten als woordvoerders
Het bezoek verloopt het prettigst als Sint en Piet de leiding geven aan het gesprek. U hoeft Sinterklaas niet te souffleren of voor te spreken, dat komt het gesprek meestal niet ten goede. Bovendien is Sint goed geïnformeerd en heeft hij uw ingezonden formulier goed bestudeerd.

f) Geen dwang
Ook heeft de Sint een grote kennis van kinderen, dus als uw kind wat angstig is of schuw, dwing uw kind dan niet om bij Sinterklaas te komen. Ook niet voor een foto of video. Laat dit aan de spontaniteit van het kind over. Vaak spelen de Pieten hier op leuke wijze op in en verzinnen die wel iets om het ijs te breken. Wees gerust! Dat doen ze zonder vlammenwerper.

g) Cadeaus
Zorg dat cadeaus compleet zijn (batterijen e.d.). Plak een sticker op het cadeau en schrijf hier de naam leesbaar op. Tijdens het bezoek van Sint is het leuk als ieder kind één cadeau ontvangt. Het spreekt voor zich dat de cadeaus die Sint uitdeelt van gelijke waarde zijn. Dus niet de één een chocoladeletter en de ander een dure pop. We vragen de inpakpieten, in dit geval bent u dat, voor ieder kind 1 cadeau klaar te zetten.

h) Bezoekgezelschap
Sint op Verzoek verzorgt geen bezoeken waar enkel en alleen volwassenen aanwezig zijn. Sinterklaas is en blijft een kinderfeest en dat vieren wij graag met de kinderen en alle overige aanwezigen.

i) Consumpties
Normaal gesproken houden de Sint en Pieten natuurlijk best van lekker eten en drinken. Maar, omdat ze daar op drukke avonden geen tijd voor hebben, eten ze van te voren goed. Dan heeft de Sint en Pieten alle tijd om de aandacht te richten op het bezoek. Sint doet zijn beste tabberd aan en dus is het prettig als u daar rekening mee houdt en drankjes en hapjes uit de buurt houdt. Wij vinden het ontzettend aardig wanneer u Sint en Pieten wat te drinken aanbied, maar zij zijn absoluut alcoholvrij!

j) Gedragscode
Sinterklaas is een gezellig en oer Hollands feest overgoten met tradities. Sint op Verzoek houdt van de gezelligheid, drukte en de hilariteit die daarbij komt kijken. Baldadigheid en ongepast gedrag of ongepaste opmerkingen richting de acteurs horen hier echter niet bij en worden niet op prijs gesteld. Bij constatering van overschrijding van waarden en normen wordt het bezoek direct beëindigd en worden passende maatregelen getroffen.

k) Bereikbaarheid
Sint op Verzoek wisselt in de weken voorafgaand aan het bezoek telefoonnummers met u uit waar wij elkaar op kunnen bereiken in het geval dat noodzakelijk mocht zijn. Op de bezoekdag zelf kan de telefoon wellicht onbeantwoord blijven in verband met het uitvoeren van een bezoek. Spreekt u dan de voicemail in of stuur een SMS.

2) Bedrijfsbezoek Voorwaarden

a) Prijzen
Sint op Verzoek is onderdeel van Muziekvereniging Laurentius Voorschoten. Deze vereniging is niet BTW-plichtig en zal dus geen BTW in rekening brengen bij u. Prijzen die op de website vermeld staan zijn slechts indicatief. Op de vrijblijvende offerte vind u het bedrag wat u dient te betalen.

b) Strooigoed & traktaties
Op basis van het door u opgegeven aantal aanwezige kinderen berekenen wij voor u de kosten van het strooigoed bij uw offerte aanvraag. Voor eventuele geschenken dient u zelf zorg te dragen. Sinterklaas kan deze eventueel wel uitdelen, dit is al bij de tijd inbegrepen.

c) Aanwezige tijdsduur
Afhankelijk van het gekozen programma zijn Sint en Pieten ongeveer een uur aanwezig. Vanaf 50 aanwezige kinderen is bijboeken van extra tijd mogelijk. Wij vragen u dat er een gepaste troon in de vorm van tenminste een comfortabele stoel met hoge zit klaarstaat voor de Sint waar hij de kinderen kan ontvangen. Bij voorkeur op een podium.

d) Cadeaus
U zorgt voor de cadeaus, deze zijn bij voorkeur nog niet aanwezig in de zaal en zeker niet zichtbaar voor de kinderen. Dit komt de aandacht van de kinderen voor het bezoek van Sint en Piet niet ten goede. Zij zullen enkel en alleen gefocust zijn op het ontvangen van de cadeaus wat van invloed kan zijn op de duur van het totale programma.

e) Geluidsapparatuur
Sint op Verzoek beschikt niet over een eigen geluidsinstallatie. U dient zorg te dragen voor een passende geluidsinstallatie met minimaal 1 microfoon. Sint gaat zijn stem niet verheffen of forceren om zich alsnog verstaanbaar te kunnen maken. Sint op Verzoek werkt wel samen met een bedrijf dat deze geluidsapparatuur tegen een voordelige prijs kan leveren. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact met ons op.

f) Aankomst
Sint en Piet komen reeds goed gekleed en gegrimeerd bij u aan, één van uw medewerkers wacht Sinterklaas en zijn Pieten op om hen verder te begeleiden. Echter, vinden wij het belangrijk dat Sinterklaas en Pieten ongezien het pand kunnen betreden om zich, voordat de zaal wordt binnengegaan, te kunnen opfrissen en voorbereiden. Indien een ludieke aankomst is gewenst zal Sint op Verzoek hiervoor in overleg met u gaan.

g) Kleedruimte
U zorgt ervoor dat Sint en zijn Pieten zich voor en na de show even kunnen terugtrekken in een aparte ruimte om zich voor te bereiden en op te frissen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een kantoorruimte of kleine kamer langs of vlakbij de feestruimte waar zij niet gezien kunnen worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er in overleg voor een alternatief te worden gezorgd. Wij stellen het zeer op prijs wanneer in de kleedruimte ook wat te drinken voor Sint en zijn pieten staat in de vorm van wat frisdrank en rietjes.

h) Aanvangstijd
Let u er ook op, wanneer u ons boekt om op een bepaalde tijd te starten, dat Sint en zijn Pieten niet tegelijk arriveren met de ouders en kinderen. Laat bijvoorbeeld de kinderen en hun ouders een half uur tot 3 kwartier eerder aanwezig zijn zodat Sinterklaas het pand rustig kan betreden en zich kan gaan opfrissen. Sinterklaas zal ongeveer 15 minuten voor aanvang van het bezoek arriveren.

i) Het programma
Het programma wordt, indien gewenst, overleg met u samengesteld op basis van uw wensen en verwachtingen. De inhoud en tijdsduur kan echter tijdens het bezoek vanuit Sint op Verzoek worden bijgesteld wanneer daar binnen de groep aanwezige kinderen behoefte aan is. Een verkort programma vanwege factoren buiten beïnvloeding van Sint op Verzoek om geven geen recht op restitutie.

j) Betaling
U ontvangt achteraf een factuur welke u uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de bezoekdatum volledig voldaan dient te worden. Wanneer dit niet op tijd gebeurt, zullen er extra incasso kosten in rekening worden gebracht.

k) Annuleren
Wanneer u uw reservering ongedaan wilt maken dan kan dat tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor aanvang van het bezoek. Wij brengen dan 50% van het totaalbedrag in rekening om de door ons gemaakte kosten te dekken. Wanneer u binnen 7 werkdagen voor het bezoek annuleert zullen wij genoodzaakt zijn 75% van het bedrag bij u in rekening te brengen.

l) Onvoorziene omstandigheden
Indien er onvoorziene omstandigheden zich voordoen zoals, maar niet enkel en uitsluitend, weersomstandigheden, extreme verkeersdrukte of autopech kan dit resulteren in een verlate aankomst van Sint en Piet. Indien een calamiteit zich voordoet informeren wij u per telefoon. Voor onvoorziene omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden en derhalve restitueren wij niet.

3) Huisbezoek Voorwaarden

a) Wat is een huisbezoek?
De naam zegt het al: een bezoek aan een woning dus. Een huisbezoek is gericht op kleinschaligheid, familiebezoek en op kleine kinderen. Andere intenties wil Sint graag vooraf besproken hebben, zodat hij niet voor verrassingen komt te staan. Dat geldt ook als u met meerdere buren wilt boeken.

b) Rustige omgeving
Sint is al wat ouder en door zijn leeftijd, kan hij zich beter concentreren als er geen TV aanstaat, de mobiele telefoons uit zijn en de muziek op een aanvaardbaar niveau staat. Dan kan er met normaal volume worden gesproken en is het voor de kinderen het leukst. Daarnaast stellen de Sint en pieten het op prijs als ze niet naast een kachel of openhaard worden gezet. Het ziet er weliswaar leuk uit, maar door de hoeveelheid kleren is het voor de acteurs niet aangenaam.

c) Aanvangstijd
De tijd die wij met u afspreken is redelijk nauwkeurig, maar nog steeds indicatief. Zo kan het voorkomen dat wij een kwartiertje eerder of een kwartiertje later zijn door onvoorziene omstandigheden (zoals actuele verkeerssituaties). Wij bellen u altijd 10 minuten voor onze aankomst op. Een gewijzigde aankomsttijd geeft geen recht op restitutie.

d) De aanwezigheid van Sint en Pieten
In de bevestiging per mail ziet u hoe lang de Sint en Pieten bij u aanwezig zullen zijn. Mocht het gebeuren dat wij iets langer dan afgesproken blijven is een kleine uitloop geen probleem, mits de agenda van de Sint dit toelaat. Mocht de spanning echter te groot zijn voor de kinderen, dan zullen wij helaas het bezoek eerder beëindigen om ook voor deze kinderen het bezoek leuk te houden. Verlenging is kosteloos, inkorten geeft geen recht op restitutie.

e) Betaling
Het bezoek wordt met datum en tijdsindicatie vooraf door zowel Sint op Verzoek als u bevestigd(door middel van uw ingevulde reservering op www.sintopverzoek.nl). Wanneer het bezoek ten einde is, kunt u bij vertrek betalen aan de hoofdpiet. Betaling gebeurt bij voorkeur in een enveloppe. Door de opdrachtbevestiging te geven gaat u een betalingsverplichting aan. Wij geven bij weigering van betaling de incasso direct uit handen.

f) Annuleren
Mocht u toch ons bezoek willen annuleren of heeft u een fout gemaakt tijdens uw boeking? Neem dan binnen 7 dagen contact met ons op via info@sintopverzoek.nl onder vermelding van uw boekingsnummer. Annuleren is dan kosteloos. Bij het boeken van ons bezoek gaat u een betalingsverplichting aan. Annuleren later dan 7 dagen na onze bevestiging betekent dus dat u ons het gehele huisbezoekbedrag schuldig bent.

g) Huisdieren
De kleding is erg duur en kwetsbaar. Wij verzoeken u dan ook eventuele honden en katten tijdens het bezoek uit de buurt te houden en tijdelijk even elders te huisvesten in bijvoorbeeld de keuken, bench, garage of schuur. Kattenharen zijn erg lastig te verwijderen van kleding en kwijlende honden zijn niet hygiënisch voor onze kleding. Schade aan kleding veroorzaakt door aanwezige huisdieren wordt aan u doorberekend.

h) Cadeaus
Piet heeft de cadeaus ergens verstopt bij u in de buurt. U heeft ze vast al gevonden, maar het probleem is dat Piet niet meer weet waar. Het is handig als u ons mededeelt waar de cadeaus zich bevinden, dit is mogelijk door middel van het invulformulier dat u van ons ontvangt na de bevestiging van de reservering. De cadeaus blijven nog even uit het zicht, omdat Piet & Sint hier nog wat mee gaan spelen. Vlak voordat Sint vertrekt zal hij alvast één cadeau per kind uitdelen, mocht de tijd het toelaten kunnen er meer cadeaus worden uitgedeeld. De rest mag worden uitgepakt als Sint vertrokken is. Zo voorkomen we dat de kinderen alleen nog maar aandacht hebben voor de cadeaus tijdens het bezoek en houden we de spanning er nog even in.

i) Strooien
Niets is leuker voor de kinderen dan dat Pieten pepernoten strooien. Het hoort erbij en het is natuurlijk leuk als ouders hierop gepast reageren. Mocht u absolute bezwaren tegen het strooien hebben, bijvoorbeeld omdat u allergisch bent of bang bent voor schade, dan kunt u dit uiteraard kenbaar maken op het invulformulier. Dit ontvangt u na de bevestiging van uw reservering.

j) Het grote boek
U levert de inhoud aan voor het grote boek. Echter houden wij van vrolijke en positieve zaken. Wij leggen niet de nadruk op wat iemand allemaal fout heeft gedaan het afgelopen jaar, maar belonen het goede. Sint heeft in zijn hele leven nog nooit een kind mee naar Spanje genomen. Een ouder op de korrel nemen op een leuke wijze, daar is de Sint altijd voor in. De enige roe die Sint kent is de Kangoeroe.

k) Foto’s en video
U bent vrij om foto’s en video opnamen te maken en te delen in de huiselijke kring. Foto en video opnamen bedoelt voor commerciële doeleinden of vertoon op, dan wel, via televisiezenders is niet als vanzelfsprekend toegestaan en dient vooraf te worden aangevraagd. Uiteraard vinden wij het erg leuk om foto’s van ons bezoek op onze Facebook pagina terug te vinden!